TCL EXPRESS| Công Ty TCL EXPRESS / CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH TÂN CẢ LỢI - TCL EXPRESS

Trợ Giúp

Đối tác quan trọng của bạn

Ngày tạo: April 20, 2017, 10:37 pm

Chuyển phát nhanh hỏa tốc là dịch vụ chuyển phát nhanh nhất mà TCL Express hiện đang cung cấp cho khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu chuyển phát hoả tốc ngày càng cao của khách hàng, TCL Express luôn có một đội ngũ nhân viên đông đảo, chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24h. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu chuyển phát của khách hàng, công ty sẽ điều luôn một nhân viên đến nhận và phát ngay lập tức cho khách, bỏ qua khâu khai thác và phân tuyến tại bưu cục

Đọc thêm

Cách gói bọc hàng

Ngày tạo: April 20, 2017, 10:36 pm

Bưu gửi phải được gói bọc chắc chắn, bao bì phải phù hợp với hình thức và tính chất của vật phẩm bên trong, phù hợp với điều kiện vận chuyển. Bưu gửi phải gói bọc đảm bảo không gây nguy hiểm cho nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, không làm bẩn hoặc làm hỏng các bưu gửi khác hoặc trang thiết bị bưu chính. Đối với bưu gửi nếu không cần có điều kiện gói bọc đặc biệt thì phải đảm bảo có thể mở ra để kiểm soát nội dung.

Đọc thêm

Vật cấm gửi và có điều kiện

Ngày tạo: April 20, 2017, 9:31 pm

III. Điều kiện nhận gửi bưu gửi đi Quốc tế

Ngoài những qui định đối với bưu gửi trong nước, bưu gửi đi quốc tế phải tuân thủ các qui định sau:

1) Vật gửi trong bưu gửi phải thực hiện các qui định về xuất khẩu của nhà nước và điều kiện nhập khẩu vào các nước nhận (căn cứ qui định về hàng hóa và vật phẩm cấm nhập và nhập có điều kiện vào các nước). Danh mục hàng cấm gửi và gửi đến các nước như sau:

Đọc thêm